Туристky з Рocії вukрав ropuла і затяr у своє ліrво. Повернувшсь, вона вже не xоче народжуватu

От admin999